– Khách hàng ngoại thành liên hệ hotline hoặc nhắn tin trực tiếp ở phần chatbox để được hổ trợ.

– Khách hàng tỉnh khác liên hệ hotline hoặc nhắn tin trực tiếp ở phần chatbox để được hổ trợ .